Instrument and Research Technology Center, Nagoya Institute of Technology [go to TOP]
TOP > ENGLISH TOP > Information > Personnel Distribution
site navi

Information

Access

Instruments

Personnel DistributionBranchRoomAdviser (Special Field)
(* Cheif of Adviser)
Operator
Physical
and
Surface
Measurement
Branch
TEM1 *MORITANI Tomokazu -
TEM2 *KAGOMIYA Isao
KAKIMOTO Kenichi
FUKUDA Ko-ichiro
MATSUBARA Takashi
+SETO Shizuka
TEM3 *NAGATA Kenji
HIGUCHI Masahiro
TAKEI Miyuki
TEM4 *ADACHI Nobuyasu HIBINO Hisashi
ISHIHARA Masahiro
TEM5 *ASAKA Toru SHARMA Subash
Soft X-ray *MORITANI Tomokazu IWASAKA Ayako
TANAKA Kiyotaka
EPMA *YOSHIMURA Atsushi
IWASAKA Ayako
+YAMAZAKI Yoko
TANAKA Kiyotaka
SEM2 *YOKOTA Takeshi -
SEM3 *MORITANI Tomokazu ICHIKAWA Jiro
X-Ray *ICHIMURA Masaya
IWATA Makoto
TANAKA Kiyotaka
+YAMAZAKI Yoko
AES *SATO Hisashi
ERYU Osamu
ABE Koji
TSUKADA Kiwamu
XPS *MIYAGAWA Reina
TANEMURA Masaki
HIHARA Takehiko
MORIGUCHI Yukihisa
+YAMAZAKI Yoko
SIMS *MIYAGAWA Reina
ERYU Osamu
ABE Koji
-
TEM sample
preparation room
*YOKOTA Takeshi MATSUBARA Takashi
Deposition Room *SOGA Tetsuo
KATO Shinya
TANEMURA Masaki
-
Chemical
Analysis
and Life
Science
Branch
Liquid NMR *YAGYU Takeyoshi
YOSHINO Akihiro
SUZUKI Masahito
NUNOKAWA Keiko
TAKI Masato
Solid State NMR *YOSHIMIZU Hiroaki
HAYAKAWA Tomokatsu
TAKI Masato
MS *KITAGAWA Shinya YAMAMOTO Kaori
TANIYAMA Yachiyo
ISHIKAWA Takanao
TA *SAKO Katsuya
SHIOTSUKA Michito
-
ESR *YAMAMOTO Katsuhiro
HAYAKAWA Tomokatsu
-
FT-IR/Raman *KAWASAKI Shinji
ISHII Yosuke
KASUGA Toshihiro
TAGA Keijiro
DATE Remi
Material Dynamics
Analysis
*INOMATA Katsuhiro
YOSHIMIZU Hiroaki
NAGATA Kenji
-
RI Lab. *YOSHIZATO Hideo
MIBU Ko
-
Life Science Lab. *MIYAGAWA Atsushi -
Biological Material
Structure Spectroscopy
Analysis
*DEWA Takehisa
OZAWA Tomohiro
-
ICP *TAMAOKA Satoshi
YUCHI Akio
OONISHI Akiko
ISHIKAWA Takanao
Service
Branch
Glass Lathe *IWATSU Fumio
SAKAKIBARA Shunsaku
MINAMIGUCHI Yasuhiko
Low Temperature Lab. *OHARA Shigeo
MINAMIGUCHI Yasuhiko
TAKI Masato
Anechoic chamber *YAMADA Manabu -
Anechoic chamber
(Electromagnetic wave)
*KAWABE Shinji -
Office and Others - OTA Yuki
* is person in charge
+ is leave of absence
as of 23 May,2016


Instrument and Research Technology Center, Nagoya Institute of Technology [go to PAGE TOP]